Hem

Vi i Refugees Welcome Sverige vill bygga en folkrörelse som uppmuntrar individer och grupper anknutna till frågan att känna en gemensam tillhörighet.

 

Vi vill stärka de lokala initiativen som förs över hela landet och generalisera det solidariska flyktingmottagandet till en politisk rörelse för ett bättre samhället.

 

Gemensamma tankar och visioner, problemformuleringar, lösningar och mål måste skapas för att vi ska driva opinion tillsammans med folket.

Facebook
Twitter