DEBATTARTIKEL – Därför menar RWS att Skolverkets metoder är kränkande

Refugees Welcome Sverige (RWS) ifrågasätter Skolverkets metoder i det senaste nationella provet om samhällskunskap. De kan uppfattas som rasistiska och kränkande för ungdomar som flytt från krig och förtryck.

Igår uppmärksammade SVT de starka reaktioner som uppstått i samband med att en fråga i nationella provet publicerats i sociala medier. Frågan gäller samhällskunskap och om varför människor tvingas fly från ett land, men inte som en fritextfråga utan som en flervalsfråga med olika svarsalternativ där värderingar blandas med fakta.

Frågan är märkligt ställd från första början då begreppet ”flykting” har en uttalad definition. Enligt FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning från 1951 och tilläggsprotokollet från 1967 är flyktingar ”människor som har flytt från sina länder på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp, och som inte kan eller vill återvända”.

Genom att införa svarsalternativ såsom ”De flesta flyr för att få leva på bidrag och slippa arbeta” och ”En vanlig orsak till migration är att man vill bygga upp terrorceller i världen” gör att eleven leds in på svar som endast är åsiktsbaserade. Åsikter som grundar sig i främlighetsfientlighet och alltså inte är baserade på fakta och statistik. Risken är att de ungdomar som faktiskt flytt från krig, naturkatastrofer och förföljelse känner sig kränkta.

Refugees Welcome Sverige har varit i kontakt med skolungdomar i 9:onde klass. Så här menar en av eleverna:

”När jag hade först läst om frågorna i provet, kände jag mig förvånad och ledsen. Det handlade mer om bara migrationspolitik. Det handlade om hur kassa invandrare är, invandrare som jag, som har flytt från kriget för att kunna leva i fred och förse en bättre framtid. Jag är inte här för att leva på bidrag eller göra kriminella saker. Jag är här för att få en utbildning och sedan jobba med det yrke som jag mest tycker om, och det är naturvetenskap. Därefter tackar jag Sverige och deras folk för att de har tagit emot mig i deras land. Jag ska inte reagera på ett dåligt sätt. Jag ska försöka att visa de fel med mina kunskaper och kärlek.”

Skolan ska ”förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”Det står i Sveriges skollag 4:e paragraf. Det är dags att vi står upp för de rättigheterna!

Refugees Welcome Sverige kräver att Skolverket ser över sina metoder vad gäller det nationella provet.

Styrelsen för Refugees Welcome Sverige

Kontakt: Tobias Lohse –  mail: tobias@rwsverige.se