DEBATTARTIKEL: Ge alla kvinnor rätt till säkerhet

65,6 miljoner människor befinner sig i dag på flykt. Det motsvarar ungefär hela Frankrikes befolkning. De flesta tar sig från krig och förföljelse till närliggande länder, där de tvingas leva i flyktingläger med brist på mänskliga rättigheter under obestämd tid. Det är inte en hållbar situation och särskilt utsatta är kvinnorna och barnen.

Enligt FN är hälften av alla flyktingar kvinnor. Kvinnor på flykt löper större risk för våld och övergrepp. Enligt statistik från Migrationsverket är 34 procent kvinnor av de asylsökande som kommer till Sverige och 32 procent är barn. Det är människor som tagit flyktvägen från länder som Syrien, Irak och Afghanistan. De berättelser som Refugees Welcome Sverige får ta del av är inhumana och fasansfulla. Allt på grund av att vi saknar säkra flyktvägar till Europa.

När kvinnorna väl kommit till Sverige, vårt fredliga och demokratiska land, så avstannar inte kampen, tvärtom. För kvinnorna väntas flera års handläggningstid, för vissa blir utgången ett utvisningsbesked. Oron över hur släkt och vänner har det i hemlandet finns närvarande varje dag, varje minut.

Läs hela artikeln: http://www.fria.nu/artikel/132520